Συνήλθε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου “Σκέυος Ζερβός”, όπως προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές στις 16 Οκτωβρίου.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η εξής:

Πρόεδρος: Αποστολάτος Γεράσιμος

Αντιπρόεδρος Α’ : Λάμπου Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος Β’: Κουκουβάς Μικές

Αντιπρόεδρος Γ’: Κρασονικολάκης Γεώργιος

Ταμίας: Ολυμπίτης Μιχαήλ

Γεν. Γραμματέας: Μαύρος Μιχαήλ

Μέλος: Τσουκαλάς Γεώργιος