Την ικανοποίησή του για την αποδοχή της πρότασης που είχε καταθέσει, εδώ και ένα χρόνο στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Νίκο Παπαθανάση, για την αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης για τις νησιωτικές Περιφέρειες και ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Μέχρι πρότινος, το Νότιο Αιγαίο είχε ποσοστό ενίσχυσης 40% για μικρές επιχειρήσεις, για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 30 % και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται  20%.

Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, τα ποσοστά ενίσχυσης αυξάνονται κατά 10% σε κάθε κατηγορία.

Τόνισε, επίσης, ότι η διαπραγμάτευση και η τεκμηριωμένη διεκδίκηση της κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οδήγησε στο να συμπεριληφθούν τα νησιά του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου στις επιλέξιμες περιοχές για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης , γεγονός που ανοίγει νέες προοπτικές.

Ο κ. Κόνσολας επεσήμανε ότι μέσα από το νέο αναπτυξιακό νόμο ενισχύονται οι επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε τομείς, όπως:

– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.

– Η τεχνολογική ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων.

– Ο αγροδιατροφικός τομέας , η αλιεία και η μεταποίηση προϊόντων.

– Η έρευνα και επιχειρηματική εξωστρέφεια.

– Η πράσινη οικονομία.

Τόνισε, όμως, ότι πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο ένταξης τουριστικών επιχειρήσεων στο νέο αναπτυξιακό νόμο.

«Η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος περνάει μέσα από την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρισμού.

Αναφέρομαι στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, στα τουριστικά λεωφορεία, στα τουριστικά γραφεία, στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και στις εγκαταστάσεις διαχείμασης και επισκευής τουριστικών σκαφών», ανέφερε ο κ. Κόνσολας.

Τόνισε, επίσης, ότι η μείωση από τις 150.000 στις 100.000, του ελάχιστου ορίου του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου μιας πολύ μικρής επιχείρησης, προκειμένου να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, είναι ένα ακόμα θετικό στοιχείο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το νέο αυστηρό χρονοδιάγραμμα που τίθεται για την αξιολόγηση και των έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, τερματίζει  το καθεστώς ομηρίας και αβεβαιότητας που αντιμετώπιζαν πολλές επιχειρήσεις που είχαν καταθέσει επενδυτικές προτάσεις στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο.

Τέλος τόνισε ότι: «οι διευρυμένες και σαφώς καθοριζόμενες πηγές χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων από  το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης, τις κρατικές ενισχύσεις, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά και τη δυνατότητα που δίνεται τα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης, διασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση. Κάτι που ήταν η αχίλλειος πτέρνα του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου».