Από τον Δήμο δόθηκε ο κατάλογος των 45 εκλογικών τμημάτων που θα ψηφίσουν οι εκλογείς στην Κάλυμνο την Κυριακή 21 Μαϊου, με βάση τα ονόματα και την τοποθεσία του κάθε εκλογικού τμήματος.