Το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Σεπτεμβρίου, διοργανώθηκε στη Λέρο, εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας των νησιών μας, στην αντιμετώπιση του τραύματος από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Εθνικού Κέντρου PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)

Στο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης Τραύματος (PHTLS), που έγινε από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου σε συνεργασία με το (ΕΚΑΒ) συμμετειχαν απο την Κάλυμνο 5 άτομα από το υγειονομικό προσωπικό του Νοσοκομείου και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, παρουσία του Διοικητολυ της 2ης Υ.Π.Ε. Χρήστου Ροϊλού καθώς και της Διοικήτριας του ιδρύματος, Κατερίνας Εμμανουήλ, η οποία είχε την πρωτοβουλία για να συμμετάσχει η 6μελής ομάδα στο επιμορφωτικό αυτό διήμερο, ώστε οι υγειονομικοί της Καλύμνου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιστατικά τραυματισμών και εκτός νοσοκομείου.

Στόχος της όλης εκπαίδευσης ήταν η εδραίωση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραύματος. Ο κώδικας αυτός περικλείει γνώσεις και αρχές, που επικεντρώνονται στη θεώρηση του πολυτραυματία ως μια αδιάσπαστη ενότητα με ειδικές ιεραρχημένες ανάγκες και στην προαγωγή της κριτικής σκέψης ως θεμελίου λίθου για την παροχή ποιοτικής φροντίδας στον άνθρωπο.

Σημαντικοτατες εμπειρίες αποκόμισαν όλοι οι εκπαιδευομενοι, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικά τραυματισμών και στην επιτυχία του συνέβαλαν το ΕΚΑΒ, η 2η ΥΠΕ και το ξενοδοχείο Crithoni’s paradise, ενώ πρέπει να τονιστεί η παρέμβαση της Κ. Εμμανουήλ, η οποία από την ανάληψη των καθηκόντων της στο Βουβάλειο Γ.Ν. του νησιού, έχει δείξει πως διαθέτει όραμα, όπως έγινε και με την πολύ χρήσιμη ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για τους εμβολαισμούς.