Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες με τις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών για το α.ε. 2023-2024, στις οποίες εισάγονται οι επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023 και στην ΑΕΝ Πλοιάρχων Καλύμνου ο αριθμός των εισαγομένων κινείται και φέτος σε χαμηλά νούμερα και συγκεκριμένα στους 42, (24 από ΕΠΑΛ και 18 από ΓΕΛ). Αναμένονται στη συνέχεια οι επιλαχόντες καθώς και όσοι θα αιτηθούν μεταγγραφή από άλλες Ακαδημίες.

Οι ενδιαφερόμενοι από αύριο θα μπορούν να απευθύνονται στην ΑΕΝ Καλύμνου, μετά τις 09:00, ώστε να πληροφορούνται τα απαραίτητα για την εγγραφή τους, η οποία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση aenkalymnou@hcg.gr

Τα απαραίτητα που θα προσκομίσουν είναι:

Αίτηση Εγγραφής (από την σελίδα του ΥΕΝ)

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή άλλο πανεπιστημιακό τμήμα

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Απολυτήριο Λυκείου

Ακολουθούν οι Πίνακες:

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

https://www.hcg.gr/documents/7159/ploiarxoi_kvd070823_P9sgdQJ.pdf

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

https://www.hcg.gr/documents/7160/mhxanikoi_kvd070823_yIapEHE.pdf

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος