Ακόμα δεν ολοκληρώθηκε, ώστε να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία ο Παιδικός Σταθμός στα Βασιλικά, με αποτέλεσμα 31 παιδιά να μείνουν εκτός, αν και πέρασαν σχεδόν 4 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης του έργου, που έγινε το καλοκαίρι του 2018.

Ξεκίνησε η σχολική χρονιά και άνοιξαν οι παιδικοί σταθμοί τις πύλες τους, όχι όμως για όλα τα παιδιά της Καλύμνου, αφού 31 από τα 11 παιδιά, για τα οποία έγιναν αιτήσεις, δεν επιλέχτηκαν, καθώς δεν επαρκούν οι χώροι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν στην Αγ. Τριάδα και στη Χωρα, για να καλύψουν όλες τις ενδιαφερόμενες οικογένειες, όπως και πέρσι που έμειναν εκτός περίπου 30 νήπια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, αναμένεται σε σύντομο διάστημα (άγνωστο πόσο θα είναι αυτό) να ολοκληρωθούν οι εργασίες που υπολοίπονται, ώστε να παραδοθεί ο νέος Παιδικός Σταθμός στα Βασιλικά από τον εργολάβο, ώστε να γίνουν δεκτά και τα υπόλοιπα παιδιά, παρά τις εξαγγελίες που έγιναν κατά καιρούς που ανέφεραν πως τη νέα σχολική χρονιά η νέα δομή φιλοξενίας νηπίων του Δήμου, θα είναι έτοιμη για να καλύψει τις ανάγκες των οικογενειών του νησιού.

Από τα του 2019, που έπρεπε το έργο να παραδοθεί και μέχρι πρόσφατα, οι παρατάσεις ήταν απανωτές, οι οποίες ψηφίζονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εξαίρεση τις παρατάξεις του Γιώργου Μαύρου και του Σάκη Χούλλη, ενώ να επισημανθεί πως η σύμβαση είχε υπογραφεί το καλοκαίρι του 2018, με χρονικό ορίζοντα παράδοσης του έργου τους 15 μήνες από την υπογραφή. Μάλιστα τον Ιούλιο του 2021, η εργολήπτρια εταιρεία είχε κηρυχτεί έκπτωπη με απόφαση που είχε δημοσιευτεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων χρόνων ολοκλήρωσης των εργασιών.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση από το γραφείο του Δημάρχου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 09-09-2022 και ώρα 14.00μ.μ. συνεδρίασε το ΔΣ του ΝΠΔΔ  με την επωνυμία Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων «ΜΑΝΑ  – Ιωάννα Καρπάθιου», σε σύνολο 9 μελών.

Παρόντες ήταν τα μέλη:

Διακομιχάλης Δημήτριος, Πρόεδρος

Ζωΐδης Παντελής, Αντιπρόεδρος

Μαγκάκη Ειρήνη, μέλος

Γιαννικουρής Νικήτας, μέλος

Ζαγοριανός Νικόλαος, μέλος

Μπιλλήρη Ευαγγελία, μέλος

Μαρτίνος Γεώργιος, μέλος

Φλώρου Μαρία, μέλος και γραμματέας

Απών  ήταν το μέλος:

1.     Γαλουζής Ιωάννης,  μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, προχώρησαν στον έλεγχο των αιτήσεων για την επιλογή των νηπίων που θα φοιτήσουν στο εν λόγω ΝΠΔΔ για το σχολικό έτος 2022-2023 και εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία με την υπ΄αρίθ. 37/2022  Απόφαση ΔΣ , ομόφωνα αποφάσισαν ότι,

Από το  σύνολο 111 υποβληθεισών αιτήσεων, επελέγησαν καταρχήν 72 νήπια τα οποία θα φοιτήσουν στα δύο υπάρχοντα κτίρια που στεγάζουν το ΝΠΔΔ, αντίστοιχα  στις περιοχές της Αγίας Τριάδας Πόθιας Καλύμνου και στην Χώρα Καλύμνου.

Επειδή όμως περιμένουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες από τον υπεύθυνο εργολάβο του έργου, ώστε να ακολουθήσει η παράδοση του νεότευκτου κτιρίου, στην περιοχή Βασιλικά Καλύμνου, τότε θα υπάρξει η δυνατότητα να ικανοποιηθεί το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων.

  Από το Γραφείο Δημάρχου

  Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων