Το ΔΛΤ ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης, που προβλέπει «την προμήθεια και εγκατάσταση 28 νέων Μονάδων Τροφοδοσίας Σκαφών (ΠΙΛΑΡ)», ύψους 122.515 €.

Ακολουθεί το δ.τ. του Προέδρου του ΔΛΤ: