Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, η Ομάδα Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ Καλύμνου, στα πλαίσια της Πανελλήνις Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2022, “ΕΚΑΒ be S.A.F.E.”, βρέθηκε στην πλατεία Επαρχείου για να ενημέρωσει τους πολίτες του νησιού

Στα πλαίσια της Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2022 ΕΚΑΒ be S.A.F.E., οι πολίτες ενημερώθηκαν σε θέματα σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων και των τραυματισμών αλλά και στην παροχή βασικών γνώσεων για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών.

Να επισημανθεί πως τα τελευταία χρόνια, η Ομάδα Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ Καλύμνου, έχει οργανώσει και πραγματοποιήσει σειρά δράσεων ενημέρωσης για θέματα πρώτων βοηθειών και υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών, σε σχολεία, φορείς και σε κάθε δημότη του νησιού, έχοντας δημιουργήσει μια διαδραστική σχέση με την τοπική κοινωνία, μαζί και με το Νοσοκομείο, ώστε η παρουσία τους να μην περιορίζεται μόνο στην παροχή υπηρεσιών υγείας και μεταφοράς, αλλά να επεκτείνεται σε μια διαρκή σχέση αλληλοεσξάρτησης και αλληλουποστήριξης με την κοινωνία, παρέχοντας το πολύ σημαντικό αγαθό της ενημέρωσης.

Η «Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης», έχει πλέον θεσμοθετηθεί ως ελάχιστος φόρος τιμής προς τους διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, τους νοσηλευτές και τους ιατρούς του ΕΚΑΒ που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.