Στη σύγχρονη πτέρυγα του «Χαλίκειου», το οποίο πρόσφατα παραδόθηκε από τον δωρητή Γιάννη Χαλίκο και υπογράφτηκε το πρωτόκολλο από τον ίδιο και την Διοικητή, Κατερίνα Εμμανουήλ, λειτουργεί, εκτός τις άλλες κλινικές, εδώ και 2,5 μήνες ο Αξονικός Τομογράφος.

Ένα σημαντικό έργο, με το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο το όνομα του ανθρώπου που στέκει δίπλα στις ανάγκες της Καλύμνου εδώ και χρόνια, του Γιάννη Χαλίκου,  που δυστυχώς «είχε μπλεχτεί» για πολλά χρόνια στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και των «κέντρων» που επιβουλεύονται κάθε αναπτυξιακή προοπτική και επιτέλους «απελευθερώθηκε» από όλα αυτά τα «κωλύματα» και παραδόθηκε στο Βουβάλειο Νοσοκομείο, με την Κατερίνα Εμμανουήλ να  αισθάνεται περήφανή, καθώς επί διοικήσεώς της ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.

Περίπου 120 αξονικές τομογραφίες έχουν εκδοθεί στους πρώτους 2,5 μήνες λειτουργίας του, θέτοντας παράλληλα και τέλος στην ταλαιπωρία πολιτών και ασθενών για τη μετάβαση, μεταφορά ή διακομιδή τους εκτός νοσοκομείου για την τέλεση μιας αξονικής τομογραφίας.

Φυσικά για να μπορέσει να παρέχει καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες το τμήμα,   που στεγάζεται στο «Χαλίκειο», είναι απαραίτητη η ενίσχυση του προσωπικού της ακτινοδιαγνωστικής κλινικής του νοσοκομείου μας, αφού για περισσότερο από 7 μήνες, τα 2 από το 6μελες προσωπικό, βρίσκονται σε αναστολή εργασίας λόγω μη εμβολιασμού.

Οι μέχρι σήμερα 118 αξονικές τομογραφίες σε ασθενείς από τα μέσα Δεκεμβρίου, πού άρχισε να λειτουργεί ο Αξονικός,  πάρα τις ελλείψεις σε προσωπικό, θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός αριθμός,  αφού μόλις πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή του προσωπικού στο σύστημα σκιαγράφησης του αξονικού τομογράφου.

Να επισημανθεί πως η προμήθεια του αξονικού τομογράφου έγινε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  μέσα από το έργο “Προμήθεια Απεικονιστικών Μηχανημάτων Νοσοκομειακών Μονάδων Ρόδου και Καλύμνου” που εντάχθηκε τον Μάϊο 2018 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με συγχρηματοδότηση  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και προϋπολογισμό 300.000 €. Φυσικά αποτελεί μια σημαντική δράση, η οποία όμως δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την παρέμβαση του επιχειρηματία από την Αυστραλία Γιάννη Χαλίκου, έργο του οποίου είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η ολοκλήρωση της πτέρυγας, που φέρει το όνομα του δωρητή.