Με την θέση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ταυτίζεται ο ΙΣΕΚ , σε σχέση με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν και ιδιωτικά απογευματινό ιατρείο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Καλύμνου, θεωρεί ότι η προοπτική αυτή θα αποβεί εις βάρος των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και παράλληλα ζητά πιο ελκυστικά οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς που υπηρετούν στα δημόσια νοσοκομεία.

Κάλυμνος: 28/11/2022

                                                                        

Αρ. Πρωτ.:280/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Ο Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου, εν όψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου που έχει καταθέσει το Υπουργείο Υγείας στη Βουλή και αλλάζει τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών του ΕΣΥ και ειδικότερα στο άρθρο 10, ταυτίζεται με την απόφαση του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που θεωρεί ότι οι ιατροί του ΕΣΥ πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και επιπροσθέτως ότι πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα για να είναι πιο ελκυστικό το ΕΣΥ στους νέους ιατρούς.  

   Σε αντίθετη περίπτωση αντί να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, θα επιδεινωθούν σε βάρος των πολιτών και των Ελεύθερων Επαγγελματιών Ιατρών

Για τον Ι.Σ.Ε.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ                ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΣ