Ανακοινώθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την επισκευή του κτηρίου του Λιμενραχείου Καλύμνου, με προϋπολογισμό 159.345 € και προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών τους εννέα μήνες.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΔΛΤ