Η αλυσίδα Super Market Κρητικός Α.Ε., δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου σε όλη την Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για το κατάστημά της στην Κάλυμνο

Υπάλληλο Αποθήκης

Υπάλληλο Ταμείου

Υπάλληλο Πωλήσεων/Ραφιού

·  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε περιβάλλον λιανεμπορίου επιθυμητή

·  Ομαδική εργασία και οργανωτικές δεξιότητες

·  Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, Α η Α2 για την θέση του αποθηκάριου

·  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, δυναμικό περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

 Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2243024550