Συμπληρώνονται 9 μήνες από τον θάνατο της αντιδημάρχου και προέδρου των πολυτέκνων Καλύμνου, Σεμίραμις Ψαρομπά και τελείται μνημόσυνο στη μνήμη της, το Σάβαβτο 25 Φεβρουαρίου στην Ι. Μονή Αναλήψεως.

Το κόλλυβο θα στολιστεί την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 16:30 στο ξενώνα της Μονής.