Το ΔΣ του Αναγνωστηρίου Καλύμνου “Αι Μούσαι”, ευχαριστεί την επιχείρηση Μ.Σκουμπουρδής & ΣΙΑ ΟΕ, για την κατασκευή και δωρεά 4 βιβλιοθηκων για τις ανάγκες του Σωματείου.

Ακολουθεί η επιστολή: