Τοποθετήθηκαν σήμερα με απόφαση του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, οι νέοι διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων στα Δωδεκάνησα, μετά τη σχετική αξιολόγηση που έγινε.

Στα Γυμνάσια και Λύκεια της Καλύμνου, αλλαγές υπάρχουν μόνο στο 1ο και 3ο Γυμνάσιο, ενώ στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες, οι διευθυντές ανανέωσαν τη θητεία τους.

Οι νέοι διευθυντές – διευθύντριες αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά από τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 και τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Ακολουθούν τα ονόματά καθώς και τα σχολικά συγκροτήματα της Καλύμνου στα οποία θα υπηρετήσουν: