Στο Νοσοκομείο Καλύμνου, την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ., σε ανοικτή εκδήλωση, θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια της νέας Πτέρυγας, του “Χαλίκειου”, του οποίου την μελέτη, κατασκευή και ολοκλήρωση ανέλαβε αποκλειστικά ο Καλύμνιος επιχειρηματίας από Αυστραλία και μεγάλος ευεργέτης του νησιού, Γιάννης Χαλίκος

Η “Χαλίκειος Πτέρυγα”, που λειτουργεί ήδη στο “Βουβάλειο” Γ. Ν. Καλύμνου, στεγάζει σειρά κλινικών και κυρίως το τμήμα του Αξονικού Τομογράφου και αποτελεί ένα σύγχρονο χώρο, υψηλών προδιαγραφών, που έχει αναβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας, όχι μόνο στην Κάλυμνο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Η συμβολή του Γιάννη Χαλίκου στο Νοσοκομείο είναι καθοριστική, καθώς εδώ και χρόνια στηρίζει την λειτουργία του ιδρύματος με διάφορες δωρεές – παρεμβάσεις, όπως η νέα πτέρυγα του Χαλίκειου και παλιότερα η μονάδα παραγωγής οξυγόνου.