Συνεχής είναι η προσπάθεια από την διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου Καλύμνου, για να καλυφθούν τα κενά σε ιατρικό προσωπικό, ενώ ο αγώνας για την υγεία των ασθενών είναι καθημερινός, παρόλες τις ελλέιψεις

Με έγγραφο που αναρτήθηκε στο “Διαύγεια” και υπογράφεται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Καλύμνου, Νίκο Φανιό, υποβάλλεται αίτημα του Δ.Σ. προς το Υπουργείο και την 2η ΥΠΕ, για προκήρυξη πέντε θέσεων γιατρών για τις ανάγκες του ιδρύματος, σε συνέχεια της εναγώνιας προσπάθειας που καταβάλλεται για να καλυφθούν όλα τα κενά

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, στοχεύοντας στην επάνδρωση με ιατρικό προσωπικό και με βάση τις αυξημένες ανάγκες του ιδρύματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του και η όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του νησιού και τους επισκέπτες, ζητά την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

Ακολουθεί το έγγραφο του ΔΣ του Νοσοκομείου όπως αναρτήθηκε στο “Διαύγεια”