Στον ιστορικό χώρο της Παναγίας Χώρας, θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος εορτασμός του Πετροπόλεμου, της αντίστασης του Καλυμνιακού λαού ενάντια στον Ιταλικό φασισμό, την Κυριακή των Βαΐων στις 14 Απριλίου, στις 10:00.

Ακολουθεί η ανακοίνωση από το γραφείο του Δημάρχου