Το Ειδικό Γυμνάσιο (ΕΕΕΕΚ), με τον διευθυντή τους Στέφανο Κορφιά και τους εκαπιδευτικούς του Κέντρου, επισκέφτηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης 24 Μαϊου, την παραδοσιακή επιχείρηση επεξεργασίας φυσικών σφουυγγαριων της οικογένειας Κουτουζη

Τα παιδιά του Κέντρου παρακολούθησαν την διαδικασία επεξεργασίας των φυσικών σφουγγαριών, από την στιγμή που παραδίδονται από τους σπογγαλιείς, μέχρι και τα τελευταία στάδια της συσκευασίας, ώστε να αποσταλούν στους αγοραστές, κυρίως στο εξωτερικό.

Η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του ΕΕΕΕΚ, μέσα από συνεχείς δράσεις προσπαθούν να εντάσσουν τα παιδιά του Κέντρου στην ιστορία και την τοπική παραδοσιακή δραστηριότητα και γενικότερα στην καθημερινότητα της τοπικής κποινωνίας, παράλληλα με την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων, μια διαδραστική διαδικασία, που συμβάλλει στην ομαλή ένταξη τους.