Τα κάλαντα των Φώτων ειπαν σήμερα τα παιδιά στις γετονιές της Καλύμνου, με τους παραδοσιακούς Καλύμνικους ρυθμούς και στίχους και οι παπάδες με την αγιαστούρα τους γυρίζουν σπίτι σπίτι και ραντίζουν με τον αγιασμό

“Ο μήνας έχει σήμερον πέντε Ιανουαρίου

και όλοι μας εορτάζουμε τα Φώτα του Κυρίου … “

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video