Κοινοποιήθηκε ο πίνακας των δρομολογίων, στη γραμμή Κάλυμνος – Μαστιχάρι και επιστροφή, των σκαφών “Κάλυμνος Ντόλφιν” και “Ηλίας Τ.”, για την περίοδο από 1-31 Αυγούστου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι προσεγγίσεις στη Ψέριμο.