Τα δρομολόγια των σκαφών “Κάλυμνος Ντόλφιν” της ΑΝΕΚ και “Ηλίας Τ.” της ΛΑΦΑΣΙ Α.Ν.Ε. από 12 μέχρι 31 Δεκεμβρίου, στη γραμμή Κάλυμνος Μαστιχάρι και επιστροφή: