Τα δρομολόγια του πλοίου “Ολύμπιος Ζευς” της ΑΝΕΜ (Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Μαστιχαρίου) για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022, στη γραμμή Κάλυμνος – Μαστιχάρι, όπως ανακοινώθηκαν από την εταιρεία, είναι τα παρακάτω: