Σε διευθέτηση των εξωτερικών χώρων θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση του «Βουβάλειου» Γ. Ν. – Κ. Υ. Καλύμνου.

Η νέα Διοικητής, Κατερίνα Εμμανουήλ, από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της, είχε θέσει ως στόχο να «μπει τάξη» στον προαύλιο χώρο του ιδρύματος, ώστε να υπάρχει περισσότερος έλεγχος και να μην παρουσιάζεται μια εικόνα που δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα στην είσοδο του Νοσοκομείου θα λειτουργήσει ξανά και μετά από χρόνια, το θυρωρείο του νοσηλευτικού ιδρύματος και παράλληλα θα αναμορφωθούν ακόμα περισσότερο οι παρακείμενες εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Καλύμνου.

Συγκεκριμένα στην είσοδο του νοσοκομείου θα λειτουργήσει μετά από αρκετά χρόνια το θυρωρείο, προκειμένου να υπάρχει έλεγχος στους εισερχομένους, αλλά και εξερχόμενους από το ίδρυμα, ενώ η μεταφορά ενός από τα 2 ISOBOX, τα οποία τελικά αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμα και η προμήθειά τους έγινε  με ενέργειες του βουλευτή Γιάννη Παππά, δίπλα στα γραφεία των εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ Καλύμνου, θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση ακόμα περισσότερο των παρεχόμενων υπηρεσιών.