Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου συμμετείχε για ακόμα μία χρονιά στο πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.” με θέμα: “Παραγωγή Ραδιοφωνικών Εκπομπών”,  στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.