ΓΑΛΟΥΖΗΣ 2082

ΜΑΣΤΡΟΚΟΎΚΟΣ 1926

ΜΑΎΡΟΣ 1768

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 913

ΛΑΪΚΉ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ 600

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΉΣ 106