ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 1323

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 1382

ΜΑΥΡΟΣ 1203

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 638

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 397

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 82