Μετά από 3 χρόνια, με συνεχείς παρατάσεις και αναβολές, τελικά ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στα Βασιλικά, που προβλέπονταν να λειτουργήσει με τη νέα χρονιά, βρίσκεται και πάλι “στον αέρα”, αφού κηρύχτηκε έκπτωτη η ανάδοχος εταιρεία.

Ενώ αναμένονταν να “κοπεί η κορδέλα” λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αναρτήθηκε στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, (η απόφαση στον σύνδεσμο ΑΠΟΦΑΣΗ) ως εποπτεύουσας αρχής, με την οποία κηρύχτηκε έκπτωτη η ανάδοχος εταιρεία, καθώς δεν τήρησε τους χρόνους από την τελευταία παράταση και υπολοίπονται ακόμη εργασίες στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

Από τα τέλη του 2019, που έπρεπε το έργο να παραδοθεί και μέχρι πρόσφατα, οι παρατάσεις ήταν απανωτές, οι οποίες ψηφίζονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εξαίρεση τις παρατάξεις του Γιώργου Μαύρου και του Σάκη Χούλλη, ενώ να επισημανθεί πως η σύμβαση είχε υπογραφεί το καλοκαίρι του 2018, με χρονικό ορίζοντα παράδοσης του έργου τους 15 μήνες από την υπογραφή.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση είναι οι παρακάτω:

Αυτό που προκαλεί ανησυχία, είναι το γεγονός πως την περασμένη χρονιά  πάνω από 30 νήπια έμειναν «εκτός» των Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς η δυναμικότητα τωνυπαρχόντων δεν επέτρεπε την εγγραφή αυτών των παιδιών και η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, προμηνύει πως θα παρουσιαστούν εκ νέου παρόμοια προβλήματα με αποκλεισμούς οικογενειών. 
Τέλος να προστεθεί πως οι πληροφορίες του “Π.τ.Κ.” αναφέρουν ότι ο Δήμος για το έργο αυτό χρωστά μεγάλο ποσό στην εργολήπτρια εταιρεία, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο στην ομαλή διεξαγωγή κάθε έργου και, αν ευσταθουν τα παραπάνω, οφείλει να τακτοποιήσει τις όποιες οικονομικές εκκρεμότητες, καθώς αφορά ένα έρφο μείζοος κοινωνικής σημασίας.