Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι στις 4 Ιουνίου 2024,  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 θαδιενεργηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου (Άγιος Στέφανος, Κάλυμνος, τηλέφωνο 2243028131).

Όσοι ενήλικες επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο, πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 3 Ιουνίου 2024,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, σχετική αίτηση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου, στην οποία θα επισυνάπτουν Υπεύθυνη Δήλωση για τις γραμματικές τους γνώσεις και για τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, καθώς και Πιστοποιητικό γέννησης.

 Ο Διευθυντής Π.Ε.Ν. Δωδεκανήσου 
   
 Ψαράς Χαράλαμπος