Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο πόλεως Καλύμνου βρέθηκε ο Έπαρχος, Μανώλης Μουσελλής, καθώς είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα για την πρόληψη και τη στοματική υγεία των μαθητών του νησιού, το οποίο γίνεται σε συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ρόδου και του Νοσοκομείου Ρόδου.

Η δράση στόχο έχει τη στοματική υγεία των παιδιών, την πρόληψη και την καταγραφή των στοιχείων, από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και τις προηγούμενες ημέρες έγινε σε άλλα σχολεία της Καλύμνου και θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video