Ο Έπαρχος Π.Ε. Καλύμνου, Μανώλης Μουσελλής, επισκέφθηκε σήμερα μαζί με την Επιτροπή ελέγχου και καταγραφής ζημιών, τις περιοχές Αργυνώντα και Σκάλια, όπου είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στο  οδικό δίκτυο, αναφέροντας τα παρακάτω σχετικά με την πρόοδο των εργασιών:

«Με αφορμή τους ελέγχους της Επιτροπής Καταστροφών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας, βρεθήκαμε σήμερα στα βορεινά χωριά, της Καλύμνου. Η εικόνα των εν εξέλιξη έργων της Περιφέρειας είναι άκρως ικανοποιητική . Ξεκίνησαν οι δύο πρώτες συμβάσεις οδικής ασφάλειας με κλαδέματα των παρακείμενων θάμνων και τοποθέτηση σιδερένιων στηθαίων ασφαλείας, στα Σκάλια και στα Αργυνώντα και ακολουθεί αυτή του Βαθύ. Παράλληλα συνεχίζονται τα έργα που εντάσσονται στην πολιτική προστασία, όπως καθαρισμός οδοστρώματος και ρείθρων με αφαίρεση επικίνδυνων ογκολίθων που εφάπτονται στο Επαρχιακό δίκτυο. Σύντομα θα ξεκινήσουν και οι μελέτες τεχνικών έργων αποκατάστασης σημείων που χρήζουν στήριξης.»