Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7:30 μ.μ., θα υπάρχει ένα μόνο θέμα και θα αφορά την παρουσίαση του περιεχομένου της προγραμματικής σύμβασης για το θέμα των πλημμυρικών φαινομένων στην Κάλυμνο από τις βροχοπτώσεις, με εισηγητή τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα

Ο τίτλος του ερευνητικού προγράμματος είναι «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΑΛΥΜΝΟ»