Η παράταξη της “Λ.Σ.” Καλύμνου, που εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Σάκη Χούλλη, θα καταθέσει στην συνεδρίαση πρόταση ψηφίσματος, ώστε να υιοθετηθεί από το σώμα και με το οποίο θα ζητείται η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, καθώς και η μείωση του κόστους μεταφορών, επιβατών και εμπορευμάτων κατά 50%.

Ακολουθεί η πρόταση ψηφίσματος της παράταξης:

Πρόταση Ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Καλύμνου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου

Οι μεγάλες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και τους άλλους λογαριασμούς, στα καύσιμα, στα τρόφιμα, δυσκολεύουν τη ζωή των λαϊκών οικογενειών σε όλη τη χώρα. οι συνέπειες είναι ακόμα βαρύτερες για τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και μικρούς επιχειρηματίες των νησιών, λόγω και του μεγάλου μεταφορικού κόστους και άλλων δυσμενών παραγόντων.

Από τη μια η ακρίβεια και από την άλλη οι μειώσεις μισθών, η ανεργία, οι περικοπές συντάξεων, τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης για τους αυτοαπασχολούμενους και η βαριά φορολογία, έχουν σαν αποτέλεσμα τα λαϊκά στρώματα να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα βασικά.

Η εγκληματική ενέργεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει στην κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά μας, συνεχίζεται και από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Δεν αποδεχόμαστε την ανέχεια!.

  • Άμεση επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ κατά 50% σε όλα τα νησιά!
  • Δραστική μείωση των εισιτηρίων σε πλοία και αεροπλάνα κατά 50% και του κόστους μεταφοράς προϊόντων.

Το ΔΣ Καλύμνου αποφασίζει και καλεί τη κυβέρνηση άμεσα να προχωρήσει: σε επαναφορά των διατάξεων των παραγράφων 4,5,6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), που αφορούν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργηση των σχετικών μειώσεων, η οποία επιβλήθηκε από μεταγενέστερους νόμους και κανονιστικές διατάξεις.

Το παρόν να κατατεθεί στη:

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα

Στο ΔΣ και τη ΓΣ της ΠΕΔ N. Αιγαίου

Στη ΚΕΔΕ

Κάλυμνος 15/11/21