Ο Σταθμός της ΔΕΗ ΑΕ στην Κω ζητά να προσλάβει 4 άτομα τα οποία θα εκπαιδευτούν ως χειριστές Αεριοστροβίλων.

Επιθυμητό να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολών ηλεκτρολογίας , μηχανολογίας , αυτοματισμού, ενεργειακής τεχνολογίας, βιομηχανικής παραγωγής ή άλλων συναφών σχολών.

Ελλείψει των παραπάνω προσόντων, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι τεχνικών σχολών Β’βάθμιας εκπαίδευσης, τμημάτων μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας, με βιομηχανική εμπειρία.

Επιθυμητή και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή ενδιαφέροντος στο s.romanos@dei.gr