Αγγελία για την πρόσληψη δύο εργαζομένων έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία πετρελαιοειδών ΑΡΓΩ Α.Ε.