Ο Δήμος Ντάργουϊν και ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βατσκαλής προσκαλούν ιδιώτες, επιχειρήσεις , οργανισμούς και φορείς της Καλύμνου να συμμετάσχουν δωρεάν, στην διεθνή ψηφιακή εμπορική έκθεση που διοργανώνεται από τον Δήμο Ντάργουϊν [City of Darwin] στις 22 και 23 Ιουνίου 2022.

Η έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή επιχειρήσεων και οργανισμών του Ντάργουϊν και των αδελφοποιημένων πόλεων του, καθώς και των πόλεων με τις οποίες έχει συνάψει σύμφωνα φιλίας. Η διήμερη ζωντανή εκδήλωση θα περιλαμβάνει ψηφιακές παρουσιάσεις κι εργαστήρια με αντικείμενο μεταξύ άλλων τον τουρισμό, την εκπαίδευση, το εμπόριο, τη μετανάστευση, παρουσιάσεις προορισμών και Δημάρχων των αδελφοποιημένων πόλεων.

Εκτός από τις ημέρες της εκδήλωσης τα ψηφιακά περίπτερα θα είναι επισκέψιμα και για 30 ημέρες μετά την εκδήλωση.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλείσθε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας άμεσα στο: https:// tradeshow.darwin.nt.gov.au/

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κλείσουν την Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων