Πέντε στόχους, που αποτελούν και αντικείμενο μελέτης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για τη νησιωτική πολιτική της επόμενης δεκαετίας, έθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στη γενική συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών.

Οι στόχοι αυτοί είναι:

1ον: Ενίσχυση των πολιτικών  ανάπτυξης στις νησιωτικές περιοχές.

2ον: Έμφαση στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις νησιωτικές περιφέρειες.

3ον: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στήριξη  της κοινωνικής συνοχής σε κάθε περιφέρεια.

4ον: Θεσμοί πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την προώθηση της περιφερειακής και νησιωτικής ανάπτυξης.

5ον: Σύνδεση των νησιωτικών περιοχών με βιώσιμες πολιτικές ανάπτυξης.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε στη συμφωνία και στην απόφαση του ECOFIN, η οποία επικαιροποιεί το πλαίσιο των κανόνων για το ΦΠΑ και κατοχυρώνει το δικαίωμα της χώρας μας να θεσπίσει, σε μόνιμη βάση, μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

«Η απόφαση αυτή του Ecofin δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να θεσπιστεί μηδενικός ΦΠΑ στις ενδονησιωτικές μεταφορές.

Αναφέρομαι στην ενδονησιωτική επικοινωνία, ένα βασικό πρόβλημα για τα μικρά νησιά και τους κατοίκους τους, που αναγκάζονται να μετακινηθούν σε μεγαλύτερα νησιά για τη διεκπεραίωση υποθέσεων ή για θέματα υγείας.

Η θέσπιση μηδενικού ΦΠΑ στην ενδονησιωτική συγκοινωνία θα μειώσει το κόστος μεταφοράς για τους ανθρώπους στα μικρά νησιά, ενώ θα δημιουργήσει και αναπτυξιακές προοπτικές με την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος σε αυτά τα νησιά, αφού τουρίστες σε μεγαλύτερα νησιά θα μπορούν να συνεχίσουν τις διακοπές τους σε ένα μικρότερο νησί, με χαμηλό μεταφορικό κόστος», τόνισε ο Μάνος Κόνσολας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη διεκδίκησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τη χώρα μας μιας Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής για τη στήριξη των οικονομιών των νησιών, προκειμένου οι νησιωτικές να αντιμετωπίζονται διακριτά και ως ειδική κατηγορία από την Πολιτική Συνοχής και να μην αντιμετωπίζονται με βάση τους κανόνες που ισχύουν για όλες τις άλλες ευρωπαϊκές, περιφέρειες, ακόμα και αυτές που εντάσσονται στον ηπειρωτικό χώρο.

Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας και του τουρισμού.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου έκανε, επίσης, αναφορά στην ανάγκη ψηφιακής μετεξέλιξης της νησιωτικής οικονομίας, τονίζοντας ότι μέσα από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών δεν δημιουργούνται μόνο οι προϋποθέσεις οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης αλλά μειώνεται το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης, βελτιώνονται οι υπηρεσίες και παροχές προς τον πελάτη και ο δείκτης ικανοποίησης του πελάτη.

Πρότεινε, επίσης, την ενεργοποίηση του Ταμείου Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του νέου ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε θαλάσσιες, παράκτιες δραστηριότητες, αλλά και στον τουρισμό.