Στις 3 Δεκεμβρίου 2021, στις 12:00, θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του “Ν. Κάλυμνος” της ΑΝΕΚ και μέχρι την προαναφερποένη ώρα θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Η εκμίσθωση αφορά διάρκεια 2 ετών. Στον σύνδεσμο που ακολουθεί η προκήρυξη: http://Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου