Με προκήρυξή της η ΑΕΝ Καλύμνου ανακοινώνει την εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας για τον μήνα Οκτώβριο και καλεί τα πιστοποιημένα συνεργεία ναεπικοινωνήσουν με την διοίκηση της Σχολής μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΑΕΝ