Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ κλήθηκαν σήμερα να διαγωνιστούν στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, με το θέμα των δύο κειμένων να αφορά την υγιεινή διατροφή στις μέρες μας.

Το μη λογοτεχνικό κέιμενο, ήταν από την WWF – Ελλάς και αναφερόταν στις διατροφικές συνήθειες της σύγχρονης εποχής και καταδείκνυε την αξία της υγιεινής διατροφής, με τίτλο «Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή δεν θωρακίζει μόνο την υγεία μας αλλά και την υγεία του πλανήτη!» ενώ το λογοτεχνικό αφορούσε ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Σοφίας Νικολαΐδου «Στο τέλος νικάω εγώ». Στο τέλος σε αρχείο pdf τα σημερινά θέματα.

Σχολιασμός των θεμάτων από τον φιλόλογο Θανάση Αθανασίου.

Γενικός σχολιασμός θεμάτων:

Και τα δύο κείμενο ήταν κατανοητά και όσον αφορά τις δραστηριότητες της θεωρίας, δεν παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Στις δύο παραγωγές λόγου των κειμένων, υπήρχαν περισσότερες απαιτήσεις, καθώς οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί και να κατανοήσουν τι έπρεπε ακριβώς να γράψουν, ιδιαίτερα στο τελευταίο ερώτημα του λογοτεχνικού κειμένου, που απαιτούσε την προσωπική τους γνώμη.

Όσον αφορά το θέμα της έκθεσης, την παραγωγή λόγου δηλαδή στο μέρος της Νεοελληνικής Γλώσσας, είναι επίκαιρο και κοντά στους προβληματισμούς της νεολαίας, ενώ σημαντικό είναι το ότι οι υποψήφιοι μπορούσαν να αντλήσουν πληροφορίες από το κείμενο, το οποίο πλέον θεωρείται και προαπαιτούμενο.

Αναλυτικα ακολουθεί ο σχολιασμός των θεμάτων, χωρίς να δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά η προσέγγισή τους σε γενικές γραμμές.

  1. Α’ Μέρος, Νεοελληνική Γλώσσα

Στο πρώτο μέρος, στη Νεοελληνική Γλώσσα, στην πρώτη άσκηση Α1.α. οι μαθητές θα έπρεπε να επικεντρωθούν στην 2η και 3η παράγραφο του κειμένου και να παρουσιάσουν δύο βασικά προβλήματα που θίγονται στο κείμενο, που σχετίζονται με τα προβλήματα που προκαλούν οι διατροφικές συνήθειες στον πλανήτη και μάλιστα να επισημανθεί ότι δεν υπήρχε όριο λέξεων. Στο Α.1.β. ζητούμενο, οι μαθητές θα έπρεπε να καταγράψουν τρία μέσα πειθούς στην επίκληση στο συναίσθημα, όπως μεταφορικές εκφράσεις, υπερβολές, ρηματικά πρόσωπα, σημεία στίκεως κλπ, δίνοντας ένα παράδεγμα στο καθένα. Το Α2.α., ζητούσε τη δομή της πρώτης παραγράφου του κειμένου (Θ.Π., σχόλια και αν υπήρχε κατακλείδα). Το Α2.β. ζητούσε αντικατάσταση λέξεων με συνώνυμές τους, που ήταν απλές. Η τρίτη δραστηριότητα, η έκθεση, ζητούσε να γράψουν σε μαθητικό συνέδριο ομιλία, άρα προσφώνηση, αποφώνηση και στοιχεία προφορικότητας, ανάλογο ύφος αφού απευθύνεται τόσο σε συνέδρους όσο και σε μαθητές. Αξιοποιεί ο υποψήφιος την αφόρμηση με αναφορά στην εκδήλωση, ενώ στο κυρίως μέρος, αξιοποιώντας στοιχεία από το κείμενο που δόθηκε, καλούνταν να αναφέρουν πως μπορούμε να υιοθετήσουμε μια ορθή διατροφική συμπεριφορά, μέσα σε δύο παραγράφους, καθώς οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν όχι μόνο το άτομο αλλά και τον πλανήτη.

Β’ μέρος, Λογοτεχνία

Όσον αφορά το λογοτεχνικό κείμενο, που κινούνταν στο ίδιο θέμα με το πρώτο κείμενο, της Σοφίας Νικολαΐδου «Στο τέλος νικάω εγώ», είχε απλό και κατανοητό λεξιλόγιο. Στην πρώτη δραστηριότητα, Β1, έπρεπε να παρουσιάσουν σε μια παράγραφο 50-60 λέξεις, τον χαρακτήρα του Γιωργάκη με τεκμηρίωση από στοιχεία του κειμένου, που επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό. Η 2η δραστηριότητα, Β2.α. ήταν σαφής και έδινε στον μαθητή την δυνατότητα να κατανοήσει ότι πρόκειται για παντογνώστη αφηγητή και έπρεπε να καταγράψει τα στοιχεία του κειμένου που αποδεικνύουν αυτό το είδος του αφηγητή, χωρίς να τα αιτιολογήσει. Το Β2.β. έδινε συγκεκριμένα αποσπάσματα, με τους μαθητές να πρέπει να αναγνωρίσουν τα εκφραστικά μέσα (μεταφορές, παρομοιώσεις) σε κάθε φράση, με αιτιολόγηση για το κάθε ένα. Η 3η δραστηρότητα, απαιτούσε την κριτική σκέψη των μαθητών μέσα σε 100-150 λέξεις, κάνοντας καταρχάς αναφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο νεαρός ήρωας την διατροφή και στη συνέχεια να αναφερθούν στην διαδικασία και στην σημασία της διατροφής και κυρίως στις λειτουργίες που επιτελεί στη ζωή του κάθε ανθρώπου, σύμφωνα πάντα με την προσωπική τους άποψη και γι’ αυτό θα ήταν σωστό να αξιοποιήσουν και προσωπικές εμεπιρίες, ώστε να τοποθετηθούν στο θέμα.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί, είναι πως οι εκφωνήσεις ήταν το ζητούμενο, τόσο στις ασκήσεις θεωρίας όσο και στις δύο παραγωγές λόγου, καθώς οι υποψήφιοι έπρεπε να συγκεντρωθούν και να κατανοήσουν ακρβώς τι ζητούσε η κάθε μία και αυτό είναι πλέον το κύριο γνώρισμα των θεμάτων των Πανελληνίων, ιδιαίτερα στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. (φώτο από NewsIT)