Την έγκριση μελέτης (αριθμός μελέτης 4 / 2022)«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους» αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ,  που θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο της επιχείρησης στην περιοχή «Τρούλος»,  με προϋπολογισμό 35.000 ευρώ.

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κλειστού τύπου ( γεννήτρια αθόρυβη) η οποία θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου με Ισχύς κινητήρα 268 Hp , συνεχής ισχύς 220 KVA, βάρος 2330 Kgr, τύπος κινητήρα τετράχρονος υδρόψυκτος.