Αποδέκτης παραπόνων από γονείς παιδιών που είναι εγγεγραμμένα στον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό, έγινε ο “Π.τ.Κ.”, οι οποίοι έλαβαν επιστολή από την διεύθυνση του Σταθμού, λόγω απουσίας των νηπίων, με την οποία ζητείται να αιτιολογίσουν με υπεύθυνη δήλωση μέχρι την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου την απουσία των παιδιών και με ιατρική γνωμάτευση, για όσους θα επικαλεστούν λόγους υγείας αλλά και αν επιθυμούν να συνεχίσουν τα παιδιά να φοιτούν στην δομή.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες, η διάδοση της εποχικής γρίπης, αλλά και η μεγάλη διασπορά του κορωνοϊού στην Κάλυμνο, έχουν οδηγήσει πολλές οικογένειες να μην στέλνουν τα νήπια στον παιδικό σταθμό, τόσο για τον φόβο επιδείνωσης κάποιας νόσου, όσο και για την αποφυγή δάδοσης στα άλλα παιδιά.

Αρκετοί γονείς, θεώρησαν ότιι “το ύφος” της επιστολής ήταν αρκετά “δηκτικό”, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την δυσαρέσκειά τους, κρίνοντας πως η μη παρουσία των παιδιών, όταν παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα, είναι αναγκαία, για την υγεία των ιδιίων αλλά και την ασφάλεια των συμμαθητών τους.

Η επικοινωνία μεταξύ των υπευθύνων του παιδικού σταθμού και των γονέων είναι αναγκαία, η οποία πρέπει να γίνεται μέσα σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και με γνώμονα πάντοτε την ομαλή διαβίωση των παιδιών, το αίσθημα ασφάλειας των γονέων αλλά και του προσωπικού της δομής, που έχουν την ευθύνη για την λειτουργία του σταθμού.