ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΑΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ‘’ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ’’

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, Ο ΓΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΗΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.