Συνήλθε η Συντονιστική Επιτροπή της Τ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κ.Α. Καλύμνου, που προήλθε από τις εκλογές της Κυριακής και συτάθηκε σε σώμα, εκλέγοντας γραμματέα τον Μικέ Ζηρούνη.

   Κάλυμνος 11/5/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 11/05/2002, συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης  Καλύμνου, με κύριο θέμα, την σύσταση της σε σώμα και την εκλογή Γραμματέα και Τομεαρχών.

Μετά από ψηφοφορία, Γραμματέας της Συντονιστικής, εκλέχθηκε ομόφωνα ο Μικές Ζηρούνης.

Αναπληρωτής Γραμματέας εκλέχθηκε ο Κυριάκος Βασιλειάδης.

Τομεάρχης Οργανωτικού, αναλαμβάνει η Νίκη Μαρία Μπονάρου.

Τομεάρχης Νησιωτικότητας αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιάς.

    Ο Γραμματέας Τ.Ο. Καλύμνου

Μικές Ζηρούνης