Μεγάλη ήταν η αποδοχή του νέου Δημάρχου Καλύμνου κατά την σημερινή διαδικάσία εκλογής νέου ΔΣ του ΦΟΔΣΑ και αποτελεί μια σημαντική προοπτική για την Κάλυμνο, στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης του μεγάλου προβήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Σήμερα το πρωί, έγινε στη Ρόδο η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΦΟΔΣΑ, του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην έδρα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Κατά την ΓΣ, έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχαν οι μέτοχοι – Δήμαρχοι της Περιφέρειας.

Το 7μελές συμβούλιο που εκλέχτηκε, αποτελείται από τον πρόεδρο, που είναι ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, τρία μέλη που ορίζονται από την Περιφέρεια και 4 αιρετά μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανάμεσά τους υποψήφιος ήταν ο Δήμαρχος Καλύμνου, Γιάννης Μαστροκούκος.Να επισημανθεί πως κατά την εκλογική διαδικασία, ο Δήμαρχος Καλύμνου εκλέχτηκε ανάμεσα στους 4 αιρετούς και μάλιστα δεύτερος σε προτιμήσεις, μετά τον δήμαρχο Σύρου.

Το νέο ΔΣ του φορέα που προέκυψε από τις σημερινές διαδικασίες είναι:

Πρόεδρος: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου

Οι Αιρετοί από την ΓΣ των μετόχων που εκλέχτηκαν κατά σειρά προτιμήσεων είναι»

Δήμαρχος Σύρου

Δήμαρχος Καλύμνου

Δήμαρχος Ρόδου

Δήμαρχος Μυκόνου