Με απόφασή του το Λιμεναρχείο οριοθετεί την περιοχή λουομένων στον όρμο της Ψερίμου, ο οποίος θα σηματοδοτείται με πλωτούς σημαντήρες και θα απαγορεύεται η κυκλοφορία και αγκυροβολία κάθε είδους σκάφους στον χώρο αυτό.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου: