Ολοκληρώθηκε με επιτυχία για εβδόμη συνεχόμενη χρονιά η συμμετοχή του 1ου ΕΠΑΛ Καλύμνου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ERASMUS+20.

Το θέμα του φετινού προγράμματος ήταν : «Σχεδιασμός και προώθηση πακέτων καταδυτικού και αναρριχητικού τουρισμού» αφορούσε δηλαδή, το κατεξοχήν τουριστικό προϊόν του τόπου μας.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, 20 συνολικά μαθητές/-ήτριες όλων των τάξεων με τους συνοδούς καθηγητές/-ήτριες τους, επισκέφτηκαν για 16 ημέρες την Ιταλία και συγκεκριμένα το Μιλάνο προκειμένου να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης που συνδύαζε τη θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον καταδυτικό και αναρριχητικό τουρισμό (τουριστικά πακέτα αναρριχητικού τουρισμού).
Η επιλογή της χώρας έγινε με γνώμονα το γεγονός ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και πολυετή εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές αναρριχητικού τουρισμού.