Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστού που αφορούσαν παρεμβάσεις σχετικά με την παλαιότητα της υπάρχουσας μόνωσης, με αποτέλεσμα την εισροή υγρασίας στο εσωτερικό του.

Η παρέμβαση αφορούσε στη στεγανοποίηση της οροφής του μητροπολιτικού ναού του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου, καθώς και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στον Ναό, λόγω της γήρανσης της υπάρχουσας παλαιάς μόνωσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, μελέτη, την οποία εκπόνησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο με τον ονομασία «Στεγάνωση οροφής Εκκλησίας του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου» ύψους 41.870,01 ευρώ ενώ φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου ήταν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεών της.