Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Ο Γιώργος Μαύρος, επικεφαλής της παράταξης “Η Κάλυμνος ΑλλάΖει”, με 49 υποψήφιους, διεκδικεί τη Δημαρχία της Καλύμνου.

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος