Συνεχίζοντας την παρουσίαση των συνδυασμών όλων των παρατάξεων, όπως αναρτήθηκαν, παραθέτουμε τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της “Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής”, με επικεφαλής τον Δημήτρη Διακομιχάλη: