Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των συνδυασμών όλων των παρατάξεων, όπως αναρτήθηκαν, παραθέτουμε τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της “Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής”, με επικεφαλής τον Δημήτρη Διακομιχάλη:

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος